Podaci za plaćanje:

Primalac: Kalahari Komerc d.o.o.

Broj računa: 

Svrha plaćanja: Vaš broj telefona koji se pojavljuje u oglasu

Napomena: Za brži realizaciju, slikajte uplatnicu i pošaljite nam na kalaharikomerc@gmail.com