Ukoliko niste još registrovani na sajtu, potrebno je da klikneta na dugme „Login“ koje se nalazi sa desne strane glavnog menija (gore desno). Ovo dugme je predstavljeno kao kružić sa strelicom udesno.

Drugi način jeste da direktno kliknete na „Dodaj oglas“, a da potom, pri dnu formulara koji se otvori, kliknete na „Nemate nalog? Kreirajte ga ovde.

Nakon što je nalog kreiran, aktivacioni link će Vam stići na email kako bi kompletirali registraciju. Oglas potom možete dodati klikom na „Dodaj oglas“, unosom korisničkom imena i lozinke, i jednostavnim popunjavanjem formulara za oglas, uz opciono dodavanja slika (maksimalno 5 slika).