Tantra masaza - masaza oglasi

Tantra masaža predstavlja intimnu tehniku masaže koja podstiče relaksaciju i kreira intimniji odnos između partnera kroz ritmičko disanje i razmenu energije.

Šta je tantra masaža?

Tantra masaža kombinuje seksualnu energiju sa tradicionalnim tehnikama masaže. Cilj tantra masaže jeste da probudi sedam energetskih centara poznatih kao čakre. Ovi energetski centri nalaze se duž kićme, a tantra terapeut podstiče njihovo centriranje kako bi se oslobodila energija koja se u njima nalazi, što doprinoso blokiranoj energiji da teče kroz telo, počevši od kičmene baze do ostatka tela.

Koristi od tantra masaže

Poboljšava se tehnika disanja – tantra masaža se kombinuje sa tehnikama disanja poznatim kao pranajama. Ovim se podstiče efikasniji protok energije kroz telo. Kada se redovno praktikuje, tantra masaža i asocirane tehnike disanja mogu potpuno poboljšati tehniku disanja što doprinosi povećanju pažnje i povećava kapacitet za treniranje. Poboljšano disanje i relaksacija mogu takođe ubrzati vreme oporavka od bolesti i povreda.

Opuštanja tela i uma – kao i svaka druga masaža, tantra masaža opušta telo. Pored ublažavanja telesnih tegoba, tantra masaža može ublažiti i emotivne tegobe. Mnogi ljudi tvrde da se osećaju manje krivim kao i manje uplašeno nakon tantra masaže. Neki se takođe osećaju alertnije i puni energije, što im omogućava da budu aktivniji tokom dana i da čvršće spavaju.

Kreiranje seksualne uzbuđenosti – tantra masaža se može koristiti kao metoda kreiranja seksualne uzbuđenosti između partnera. Kada se praktikuje među ljubavnicima, ova tehnika može pojačati uzajamnu povezanost i doprineti mnogo intimnijem odnosu. Uzimajući u obrir ovu moć potentnosti, važno je zapamtiti da do seksualnog uzbuđenja može doći čak i kada se tantra masaža obavlja od strane profesionalnog terapeuta. Tokom profesionalnog tretmana važno je da terapeuta (ili terapeutkinju) obavestite ukoliko osećate neprijatnost.

Kako izvesti tantra masažu

Kreirajte prijatnu atmosferu – prvi korak u sprovođenju tantra masaže jeste kreiranje prijatne atmosfere. Koristite blago osvetljenje kao što su sveće kako bi se smanjila distrakcija. Ukoliko nemate sveće, prigušite svetla u sobi. Blaga muzika i mirišljavi štapići mogu doprineti stvaranju opuštenije i intimnije atmosfere pogodne za tantra masažu.

Lezite na stomak sa licem prema podu – nakon što ste obezbedili adekvatan prostor za masažu, lezite na udobnu površinu pripremljenu za masažu. Ruke bi trebale biti u “V” položaju, malo udaljene od tela, a i noge bi takođe trebale biti raširene u “V” položaj. Terapeut bi mogao da vam pomogne u pravilnom postavljanu tela. Fokusirajte se na disanje tako da vaše disanje bude sinhronizovano sa pokretima tokom masaže.

Personalizovana masaža – masaže bi se trebala personalizovati na osnovu odnosa koji je uspostavljen sa licem koje sprovodi masažu, kao i na osnovu zahtevane stimulacije. Terapeut bi trebao svoje ruke da povlaći duž celog tela osobe koja se masira, počevši sa sa blagim glađenjem jagodicama i nastavljanjem sa maženjem korišćenjem celih šaka. Dodiri ne bi trebali biti ograničeni na neki poseban deo tela. Telo se gladi duž cele zadnje i prednje strane, ali treba voditi računa da se i terapeut i osoba koja prima masažu udobno osećaju.

Fokusirajte se na obostranu relaksaciju – kada se sprovodi tantra masaža važno je fokusirati se na povezanost između terapeuta i osbe koja prima masažu. Energija između dve strane promoviše zdravo opuštanje i intimnost između ljubavnika. Ukoliko se oseća jaka povezanost između partnera tokom masaže određenog dela tela, treba se fokusirati na to mesto duži period. Treba obratiti pažnju kako osoba reaguje na nivo pritiska i prilagoditi pritisak kako bi se postigla veća opuštenost i smanjila tenzija.

Ne praktikovati seksualni odnos

Važno je istaći da cilj tantra masaže nije seksualni odnos. Fokus je na razvoju senzualnosti između partnera i centriranju energije u telima. Masaže treba biti opuštajuća i umirujuća, pre nego stimulativna. Masaže polnih organa se ne ne treba praktikovati ukoliko obe osobe nisu komforne sa ovom vrstom povezanosti. Može biti pogodnije da se počne sa klasičnom relaks masažom, i da se odatle polako pređe na senzualniju masažu kako bi se formirao intimniji odnos između partnera.